Sluiting inschrijving 15 maart om 17:00 uur

Wanneer u interesse hebt in de koop van een appartement in Villa Woestduin kunt u het inschrijfformulier van de website downloaden en invullen. Naast uw persoonlijke gegevens vragen wij u hierin maximaal 5 bouwnummers in uw volgorde van voorkeur aan te geven. Uiterlijk maandag 15 maart om 17:00 uur moet uw inschrijfformulier in het bezit van de makelaar zijn. Bij de toewijzing hanteren wij een voorkeursbeleid waarbij mensen met een maatschappelijke of economische binding met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en in het bijzonder met de kern Doorn als eerste in aanmerking komen. Wanneer u een appartement toegewezen hebt gekregen wordt u hier uiterlijk maandag 22 maart om 17:00 uur door de makelaar over geïnformeerd. 

Er wordt dan ook een afspraak gemaakt voor een telefonisch of persoonlijk gesprek om u te begeleiden bij uw definitieve koopbeslissing. Alsdan zijn ook de brochure en het woonboek in gedrukte vorm beschikbaar en ontvangt u meer informatie over het Staetes interieurpakket, de servicekosten en technische omschrijving. Indien u niet in aanmerking bent gekomen voor toewijzing van een appartement blijft u wel automatisch op de inschrijvingslijst staan voor een (eventuele) volgende toewijzingsronde. Immers gegadigden kunnen besluiten niet tot koop van het hen toegewezen appartement over te gaan, waarna dit appartement weer vrijkomt voor nieuwe toewijzing.